Στην προσπάθεια να στηρίξουμε τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, να αυξήσουμε τον αριθμό συμμετεχόντων σε αυτές καθώς και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να μπορούν οι αθλητές μας να κάνουν χρήση των προνομίων που προβλέπονται από τον αθλητικό νόμο, το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψιν του την άποψη της τεχνικής επιτροπής, αποφάσισε ομόφωνα την αλλαγή των ορίων Α΄κατηγορίας στις κατηγορίες Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων Ολυμπιακού και Σύνθετου τόξου για τον κλειστό χώρο ( 2χ18m. ), τα οποία θα ισχύσουν και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κ.Χ. ΝΑ – ΝΓ / Ε – Ν Ολυμπιακού και Σύνθετου τόξου που θα γίνει στο Ο.Α.Κ.Α. στις 22 και 23/03/2014.

Τα νέα όρια για τον κλειστό χώρο ( 2χ18m. ) έχουν ως εξής :

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΞΟ

  • Νέοι Άνδρες – Νέες Γυναίκες : 200
  • Έφηβοι – Νεάνιδες : 180

ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΟΞΟ

  • Νέοι Άνδρες – Νέες Γυναίκες : 220
  • Έφηβοι – Νεάνιδες : 200

Παρακαλούμε τα σωματεία που έχουν ήδη στείλει τις δηλώσεις συμμετοχής για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων να κάνουν συμπληρωματική δήλωση σε περίπτωση που έχουν αθλητές που δικαιούνται με τα νέα όρια να λάβουν μέρος.