Σας γνωρίζουμε ότι το προπονητήριο ανοιχτού χώρου στο Warm Up του Cross Country εντός του Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου Αττικής, θα λειτουργήσει από την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των προπονήσεων έχει ως εξής :

Δευτέρα έως Παρασκευή από 13:00 έως τη δύση του ηλίου.

Σάββατο & Κυριακή από 09:00 έως τη δύση του ηλίου.

Παρακαλούμε για την αυστηρή τήρηση του προγράμματος προπονήσεων.

Ο κανονισμός λειτουργίας προπονητηρίων είναι σε ισχύ.