Σεμινάριο WA Level 2 Coaching Course Αθήνα, 5-7 & 12-14 Μαΐου 2017