ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Α΄ΚΑΤ ΣΥΝ ΤΟΞΟΥ & Β΄ ΚΑΤ ΟΛ ΤΟΞΟΥ Ο.Α.Κ.Α., Σάββατο 3 Ιουνίου 2017