Ωρολόγιο πρόγραμμα αγώνα Α.Χ. Α΄ αγων. κατ. Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν, Ο.Α.Κ.Α., Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017