Αποτελέσματα αγώνα ΑΧ Α’&Β’ κατηγ. Ολυμπιακού & Σύνθετου Τόξου, ΟΑΚΑ, 31/3 & 1/4/18