Ωρολόγιο πρόγραμμα αγώνα ΑΧ, Θεσσαλονίκη, 9&10 Ιουνίου 2018