Αποτελέσματα Ανοιχτού Πρωταθλήματος Α.Χ. Ολυμπιακού Τόξου 2018, Πάτρα, 7&8/7/18