ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ αγώνα ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Χ. 2018 Σ.Τ., Ο.Α.Κ.Α., 15 & 16 Σεπτεμβρίου 2018