ΑΓΩΝΑΣ Α.Χ Α΄& Β΄ΑΓΩΝ.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν ΟΛ. & ΣΥΝ.ΤΟΞΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ , ΜΗΚ ,ΟΑΚΑ/ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΑΡΡΑ 13-14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019