Επίσημο Βίντεο του αγώνα στη Φλώρινα την 1η Σεπτεμβρίου 2019