Ωρολόγιο πρόγραμμα και στόχοι του αγώνα Α.Χ για την Κυριακή 21-06-20 στην ΠΑΤΡΑ