Ενημέρωση για πρωτοκολλο διεξαγωγής αγώνων, τέστ CoViD – Κατερίνη