ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α.Χ. 2021 (Α-Γ), ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ 16-18 ΙΟΥΛΙΟΥ