Ενημέρωση λειτουργίας προπονητηρίου Ο.Α.Κ.Α., την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021