Προκήρυξη αγώνα Α.Χ. ΚΩΣ Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Σεπτέμβρίου 2022