Ωρολόγιο πρόγραμμα αγώνα Κ.Χ. Φλώρινα 27 Νοεμβρίου 2022 – ΣΑΛΦ