Αποτελέσματα αγώνα Α.Χ. Α΄& Β΄ αγων. κατηγορίας, Ο.Α.Κ.Α., 6 Μαίου 2023