Τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα αγώνα Α.Χ. Α΄& Β΄κατ. Ολυμπιακού, Σύνθετου & Barebow τόξου, Αναπτυξιακή κατηγορία & Μ.Η.Κ. Ολυμπιακού, Σύνθετου, Barebow, Longbow & Traditional τόξου 24 Σεπτεμβρίου 2023 Φλώρινα