Προκήρυξη αγώνα Κ.Χ. Α΄& Β΄ αγων. κατ. , Αναπτυξιακής κατηγορίας & Μ.Η.Κ. Ο.Α.Κ.Α. 10 & 11 Φεβρουαρίου 2024