Ανακοίνωση για τον αγώνα στο Ο.Α.Κ.Α. στην αίθουσα ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ 10 & 11 Φεβρουαρίου 2024