Αποτελέσματα αγώνα Κ.Χ. στο Ο.Α.Κ.Α. 10 & 11 Φεβρουαρίου 2024