Προκήρυξη αγώνα Α.Χ. Α΄- Β΄ αγων. κατ. Αναπτ. & Μ.Η.Κ. Αριδαία Κυριακή 16 Ιουνίου 2024