Τελικό ωρολόγιο πρόγραμμα αγώνα Α.Χ. Α΄- Β΄ αγων. κατ., Αναπτ. & Μ.Η.Κ., Νίκαια, 15 & 16 Ιουνίου 2024