Συνημμένη, προς ενημέρωσή σας, η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Φ.Ο.Τ. για την οικονομική διαχείριση της περιόδου 27/11 – 31/12/2013.