ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ & ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Α & Β΄ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 2Χ70μ. ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ

– 2Χ60μ. ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ

2Χ50μ. ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ

& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Β΄ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2Χ30μ. ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ

/ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ

2Χ25μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – ΠΑΝΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ


Κομοτηνή, Σάββατο 28 Απριλίου 2012


Σάββατο 28 Απριλίου 2012

09:30 – 10:00      Έλεγχος εξοπλισμού

10:00 –  10:05       Διάλειμμα

10:05 – 10:55       Δοκιμαστικές βολές

11:00 – 12:45       Α΄Γύρος

12:45 – 13:15       Διάλειμμα 

13:15 – 15:00       Β΄Γύρος  

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ,

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.  

Επιτροπές :

Οργανωτής : Ε.Φ.Ο.Τ. – Σκοπευτικός Όμιλος Κομοτηνής.

Εκπρόσωπος της Ε.Φ.Ο.Τ. : Βλαδίκα Αναστασία.

Αγωνόδικος Επιτροπή :  Βλαδίκα Αναστασία, Κωνσταντίνου Νικόλαος, Πετρίδου Χαριτίνη, Χρηστουηλίας Ιωάννης.

Ιατρός Αγώνα :  Γκούδλη Ντάνη.