Σας ενημερώνουμε ότι οι προσωρινές ώρες λειτουργίας του ανοιχτού προπονητηρίου του Ο.Α.Κ.Α. για την εβδομάδα 7 – 11/04 είναι οι εξής :

Δευτέρα 07/04 : 16:00 – δύση ηλίου

Τετάρτη 09/04 : 16:00 – δύση ηλίου

Πέμπτη 10/04 : 16:00 – δύση ηλίου

Παρασκευή 11/04 : 16:00 – δύση ηλίου

Οι ώρες λειτουργίας για το Σαββατοκύριακο θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδας.

 Θα υπάρξει ορισμός υπεύθυνου ασφάλειας της εγκατάστασης για κάθε ημέρα λειτουργίας του ανοιχτού προπονητηρίου.

Την Παρασκευή 11/04 στις 18:00 στο χώρο του ανοιχτού προπονητηρίου καλούνται οι εκπρόσωποι των σωματείων που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιούν το προπονητήριο με θέμα της συνάντησης τον τρόπο λειτουργίας του.

Τονίζουμε ότι η χρήση του προπονητηρίου θα γίνεται αυστηρά τις αναφερόμενες μέρες και ώρες καθώς σύμφωνα με ρητή εντολή του Δ.Σ. του Ο.Α.Κ.Α., η Ε.Φ.Ο.Τ. και κάθε χρήστης του χώρου φέρουν μεγάλη ευθύνη για την ασφάλεια της εγκατάστασης.

Συνεπώς κάθε παραβίαση του ωραρίου λειτουργίας και των κανόνων ασφαλείας, λόγων των ιδιομορφιών της τοποθεσίας του προπονητηρίου και της αδυναμίας πλήρους απομόνωσης του χώρου, θα τιμωρείται αυστηρά.

Το προπονητήριο στο Μαρκόπουλο θα κλείσει όταν μπει σε κανονική λειτουργία το προπονητήριο του Ο.Α.Κ.Α.. Για την ακριβή ημερομηνία θα ενημερωθείτε με σχετικό έγγραφο.