Επισυνάπτονται οι βαθμολογίες των κάτωθι αγώνων έτους 2011 :

1) Ανοιχτό Πρωτάθλημα Α΄αγωνιστικής κατηγορίας Α.Χ. – Ο.Γ. Α – Γ, Μαρκόπουλο, 25 – 26/6/2011.

2) Πρωτάθλημα Νέων Α΄αγωνιστικής κατηγορίας Α.Χ. – Ο.Γ. ΝΑ – ΝΓ/Ε-Ν, Μαρκόπουλο, 2 – 3/7/2011.