Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Τοξοβολίας, προκηρύσσει αγώνα Β΄αγωνιστικής κατηγορίας κλειστού χώρου 2Χ18μ. ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών –Νέων Γυναικών/ Εφήβων – Νεανίδων ολυμπιακού & σύνθετου τόξου, 2Χ18μ. Παίδων – Κορασίδων/ Παμπαίδων – Πανκορασίδων ολυμπιακού & σύνθετου τόξου& 2Χ15μ. ΠαμπαίδωνΒ΄- Πανκορασίδων Β ΄ολυμπιακού & σύνθετου τόξου,που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα « Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ » – “ Sports Hall ” του Ο.Α.Κ.Α.,το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013.

Γενικές Διατάξεις :
 1. Ο αγώνας θα είναι ατομικός στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών/ Εφήβων – Νεανίδων / Παίδων – Κορασίδων / Παμπαίδων –Πανκορασίδων/ Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄ ολυμπιακού και σύνθετου τόξου.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες-τριες της Ε.Φ.Ο.Τ οι οποίοι :Ανήκουν στη Β αγωνιστική κατηγορία και ηλικιακά στις κατηγορίες Παίδων – Κορασίδων/Παμπαίδων – Πανκορασίδων / Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄,έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από ιατρό & έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2013.
3. Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΣ στην Ε.Φ.Ο.Τ ταχυδρομικώς ή με FAX στο : 210 6400347ή στο e-mail : efot@otenet.gr μέχρι τη Δευτέρα 25/11/2013 και ώρα 14:00( Επισυνάπτεται δήλωση συμμετοχής η οποία θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία και με υπογραφές των εκπροσώπων του σωματείου –σφραγίδα του σωματείου βάσει του νόμου με αρ. 4115 αρ. φύλλου 1218 / αριθμός 11596 άρθρα 1, 2, 3, 20/5/2013 ).
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 14η ΩΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ.
4. Εν ισχύ οι εγκύκλιοι Ε.Φ.Ο.Τ. 2013.
5. Ενστάσεις υποβάλλονται στη γραμματεία του αγώνα με παράβολο 100 ευρώ μόνο γραπτώς από τους αρχηγούς των σωματείων.
6. Σε περίπτωση μη συμμετοχής αθλητών οι οποίοι είχαν δηλωθεί, ισχύει η εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ : 2013/5.
7. Η Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις.
ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ :
1. Μέχρι την Πέμπτη 28/11/2013 και ώρα 14:00 θα γίνονται δεκτές οποιεσδήποτε ακυρώσεις συμμετοχής ΜΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΣ με FAX στο : 210 6400347 ή στο e-mail :efot@otenet.gr ή μέσω SMS στο κινητό της Ε.Φ.Ο.Τ. : 6909466311 .Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2013/17, σωματεία τα οποία θα προχωρήσουν σε ακύρωση αθλητών μετά από τοπροβλεπόμενο χρονικό όριο ακύρωσης συμμετοχών, βάσει της προκήρυξης του αγώνα ή δεν προσέλθουν στον αγώνα, τότε υποχρεούνται να καταβάλλουν κανονικά το παράβολo συμμετοχής.
2. Οι αθλητές οι οποίοι δεν θα έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από ιατρό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2725/99,δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.
3. Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα θα είναι μονά των 40Χ40εκ.για τη Β΄αγωνιστική κατηγορία στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών– Νέων Γυναικών/ Εφήβων – Νεανίδων / Παίδων – Κορασίδων / Παμπαίδων – Πανκορασίδων.Στην περίπτωση που αθλητής/αθλήτρια Β΄αγωνιστικής κατηγορίας,επιθυμεί νααγωνιστεί σε τριπλό κάθετο πρόσωπο στόχου, θα πρέπει να δηλωθεί ΜΟΝΟ ΕΓΓΡΑΦΩΣ με FAX στο : 210 6400347 ή στο e-mail : efot@otenet.gr από το σωματείο στο οποίοανήκει μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.
4. Τα πρόσωπα στόχων ( target faces ) του αγώνα για τις ηλικιακές κατηγορίες Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄ολυμπιακού & σύνθετου τόξου θα είναι μονά των 80Χ80εκ. (πρόσωπο Fita 50μ. για το ολυμπιακό τόξο ).
5. Οι κατηγορίες των αθλητών – τριών, ηλικιακά έχουν ως εξής :
Παίδες – Κορασίδες : ≤ 14 ετών, μέχρι και το έτος γεννήσεως 1999.
Παμπαίδες – Πανκορασίδες : ≤ 12 ετών, μέχρι και το έτος γεννήσεως 2001.
Παμπαίδες Β΄- Πανκορασίδες Β΄: ≤ 10 ετών, μέχρι και το έτος γεννήσεως 2003.( Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. : 2013/9, Θέμα : Ηλικιακή Κατηγοριοποίηση Αθλητών ).
6. Με υλοποίηση εγκυκλίου της Ε.Φ.Ο.Τ. 2013/17, στον αγώνα ισχύει παράβολο συμμετοχής ύψους 10 ευρώ.
7. Η Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ : 2013/6 (Θέμα : Αθλητική περιβολή) θα εφαρμοστεί αυστηρά.