Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Τοξοβολίας, προκηρύσσει τον αγώνα Α΄& Β΄ αγωνιστικής κατηγορίας

ανοιχτού χώρου 2Χ70μ.  για τις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών

ολυμπιακού τόξου – 2Χ60μ. ηλικιακής κατηγορίας Εφήβων – Νεανίδων ολυμπιακού τόξου  & αγώνα 2Χ50μ.

για τις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων

σύνθετου τόξου.

 

Επίσης, θα διεξαχθεί Αναπτυξιακός αγώνας 2Χ40μ. Παίδων – Κορασίδων, 2Χ25μ. Παμπαίδων – Πανκορασίδων και 2Χ15μ. Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄

ολυμπιακού & σύνθετου τόξου, που θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου Αττικής ( στην κεντρική αρένα υπερπήδησης εμποδίων με χλοοτάπητα ),  

το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012 και Ολυμπιακό Γύρο ( ατομικό ) μόνο για την Α΄αγωνιστική κατηγορία Ανδρών – Γυναικών ολυμπιακού και σύνθετου τόξου,

την Κυριακή  23 Σεπτεμβρίου 2012.


Γενικές Διατάξεις :
1. Ο αγώνας θα είναι ατομικός στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων / Παίδων – Κορασίδων

/ Παμπαίδων – Πανκορασίδων / Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τοξότες-τριες της Ε.Φ.Ο.Τ. οι οποίοι ανήκουν στην Α΄& Β΄ αγωνιστική κατηγορία, έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από ιατρό

& να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2012.

3. Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται εγγράφως στην Ε.Φ.Ο.Τ ταχυδρομικώς ή με FAX στο 210 6400347 ή στο e-mail : efot@otenet.gr μέχρι τη Δευτέρα 17/09/2012

και ώρα 14:00 ( Επισυνάπτεται φόρμα συμμετοχής ).

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 14η ΩΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ.

4. Εν ισχύ οι εγκύκλιοι Ε.Φ.Ο.Τ. 2012.

5. Ενστάσεις υποβάλλονται στη γραμματεία του αγώνα με παράβολο 100ευρώ μόνο γραπτώς από τους αρχηγούς των σωματείων.

6. Σε περίπτωση μη συμμετοχής αθλητών οι οποίοι είχαν δηλωθεί, ισχύει η εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ : 2012/5.

7. Η  Αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις.   

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Λεπτομέρειες ή τροποποιήσεις που αφορούν τη διεξαγωγή του Ολυμπιακού Γύρου, θα σας ανακοινωθούν μαζί με το ωρολόγιο πρόγραμμα.


ΠΡΟΣΟΧΗ : 

1. Μέχρι την Τετάρτη 19/09/2012 και ώρα 14:00 θα γίνονται δεκτές οποιεσδήποτε ακυρώσεις συμμετοχής.

2. Οι αθλητές οι οποίοι δεν θα έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από ιατρό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2725/99, δεν θα συμμετέχουν στον αγώνα.

3.  Ο ατομικός Ολυμπιακός Γύρος για την κατηγορία ολυμπιακού τόξου θα διεξαχθεί με τη διαδικασία των 5 σετ των 3 βελών και η ανάδειξη του νικητή θα γίνεται

με τη συμπλήρωση  των περισσότερων βαθμών ή σε περίπτωση ισοπαλίας με τη διαδικασία του shoot – off.

4.  Ο ατομικός  Ολυμπιακός Γύρος για την κατηγορία σύνθετου τόξου θα διεξαχθεί με τη διαδικασία των 5 σετ των 3 βελών ( 15 βέλη ) σε πρόσωπο 40Χ40εκ.

με βαθμολογικές ζώνες από 5 έως 10 και η ανάδειξη του νικητή θα γίνεται με το συνολικό άθροισμα των πόντων που έχει πετύχει.

5. Η κατηγορία σύνθετου τόξου ( για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες ) θα αγωνιστεί στην απόσταση των 50μ. σε target face 40Χ40εκ. με βαθμολογικές ζώνες 5 – 10.

Ο κάθε αθλητής θα αγωνιστεί σε δικό του target face με την πραγματοποίηση βολών 6 βελών ανά σετ ( 6 σετ Χ 6 βέλη = 36 βέλη ανά γύρο αγώνα ).

6.  Τα πρόσωπα του αγώνα για τις αποστάσεις 70 – 60μ. θα είναι 122 εκ., για την Α΄& Β΄αγωνιστική κατηγορία στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών

/ Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων ολυμπιακού τόξου.

7. Τα πρόσωπα του αγώνα για την απόσταση των 50μ. θα είναι 40 Χ 40εκ. με βαθμολογική ζώνη από 5 – 10, για την Α΄& Β΄αγωνιστική κατηγορία στις ηλικιακές κατηγορίες

Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων σύνθετου τόξου και θα εκτελούνται βολές των 6 βελών Χ 6 σετ σε ξεχωριστό πρόσωπο.

8. Τα πρόσωπα του αγώνα στις αποστάσεις των 40μ., 25μ. και 15μ. θα είναι 122εκ. στις ηλικιακές κατηγορίες Παίδων – Κορασίδων / Παμπαίδων – Πανκορασίδων

/ Παμπαίδων Β΄- Πανκορασίδων Β΄ ολυμπιακού & σύνθετου τόξου.

9. Οι κατηγορίες των αθλητών – τριών, ηλικιακά έχουν ως εξής :Παίδες – Κορασίδες : ≤ 14 ετών, μέχρι και το έτος γεννήσεως 1998.Παμπαίδες – Πανκορασίδες : ≤ 12 ετών,

μέχρι και το έτος γεννήσεως 2000.Παμπαίδες Β΄- Πανκορασίδες Β΄: ≤ 10 ετών, μέχρι και το έτος γεννήσεως 2002.

( Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. : 2012/9, Θέμα : Ηλικιακή Κατηγοριοποίηση Αθλητών ).

10. Κάθε σωματείο μπορεί να δηλώνει στη δήλωση συμμετοχής, ένα άτομο ως Αρχηγό Ομάδας και επιπλέον μπορεί να δηλώσει τους προπονητές, ιατρούς,

βοηθούς που θα μπορούν να παρευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος αριθμός των Υπεύθυνων Ομάδας (αρχηγός, προπονητές, ιατροί, βοηθοί κ.τ.λ.)

δεν μπορεί να ξεπερνάει τους 4 (τέσσερις) που θα βρίσκονται ταυτόχρονα στον αγωνιστικό χώρο. 

11. Η Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ : 2012/6 (Θέμα : Αθλητική περιβολή) θα εφαρμοστεί αυστηρά.