Σε συνέχεια της ανακοίνωσης αναβολής του προγραμματισμένου αγώνα για τις 5-6/02/2022,

λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων και την αδυναμία των αρμόδιων υπηρεσιών για την έκδοση

των απαραιτήτων αδειών, σας ενημερώνουμε ότι λόγω αναγκαιότητας θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας Β΄κατηγορίας

Κλειστού Χώρου Α-Γ/ U21 Α-Γ / U18 Α-Γ Ολυμπιακού, Σύνθετου & Barebow τόξου & Αναπτυξιακού χαρακτήρα Α-Γ

Longbow&Traditional στις 12-13/02/2022.

 

Όσον αφορά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού χώρου Ανδρών – Γυναικών θα ενημερωθείτε εκ νέου.

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα U 21 Α-Γ/ U18 Α-Γ θα πραγματοποιηθεί κανονικά στην προγραμματισμένη ημερομηνία.

 

Προς ενημέρωση σας, υπάρχει η κάτωθι αλλαγή στους κανονισμούς της WA που είναι σε ισχύ από 15/01/2022

(Rulebook 3 12.2.4)

Δεν επιτρέπεται επιπλέον χρόνος για βλάβη εξοπλισμού ή για αντιμετώπιση ιατρικού προβλήματος,

αλλά ο αθλητής μπορεί ν΄αποχωρήσει από τη γραμμή βολής για να επιλύσει το πρόβλημα και να επιστρέψει

για να ρίξει τυχόν βέλη που του απομένουν, εάν το επιτρέπει το χρονικό όριο.