Ανακοίνωση γα αλλαγή ώρας χρήσης Κλειστού Προπονητηρίου από 4-8 Φεβρουαρίου
2019
[gview file=»https://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2019/02/Ανακοίνωση-γα-αλλαγή-ώρας-χρήσης-Κλειστού-Προπονητηρίου-από-4-8-Φεβρουαρίου-2019.pdf»]