Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ενέκρινε την χορήγηση ετήσιας υποτροφίας ποσού 4.200,00 €/άτομο, το οποίο θα κατανεμηθεί εφάπαξ για το έτος 2019 σε 65 νέους, ανερχόμενους αθλητές/τριες ατομικών Ολυμπιακών αθλημάτων.

Η Ομοσπονδία Τοξοβολίας ανταποκρινόμενη πάντα σε κάθε κάλεσμα στήριξης των αθλητών της, δήλωσε 8 συνολικά αθλητές που πληρούσαν τα κριτήρια που είχε θέσει η ΓΓΑ και τελικά επελέγησαν 3 αθλητές για χορήγηση υποτροφίας, μεταξύ των 65 συνολικά αθλητών όλων των Ολυμπιακών αθλημάτων.