Η Ε.Ο.ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. ,κατόπιν εισηγήσεως της Τεχνικής Επιτροπής,

 

αποφάσισε την αναβολή του προγραμματισμένου αγώνα για τις 5-6/02/2022.

 

Η αναβολή προέκυψε μετά την αδυναμία εκδόσεως των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.