Με καθολική συμμετοχή των σωματείων της Ε.Ο.Τ. πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Τ.

Οι εκπρόσωποι των σωματείων ενέκριναν με ομοφωνία την Έκθεση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 01/01/2023 μέχρι 31/12/2023.

Ομόφωνα “επί της Αρχής” εγκρίθηκε ο Οικονομικός και Ταμειακός απολογισμός, και ο ειδικός απολογισμός Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) από 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Τα σωματεία ενέκριναν ομόφωνα την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση από 01/01/2023 έως 31/12/2023, τον απολογισμό και τον ισολογισμό και απάλλαξαν την διοίκηση από πάσα ευθύνη.

Ομόφωνα εγκρίθηκαν οι αλλαγές των Κανονισμών και οι διαγραφές των σωματείων σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Δ.Σ.

Στο τέλος της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ρέρρας Αθανάσιος μετέφερε στο Σώμα ,απόφαση του Δ.Σ. να ανακηρυχθεί “επίτιμος Πρόεδρος ” του Δ.Σ. της Ε.Ο.Τοξοβολιας ο εκπρόσωπος της Ε.Ο.Τ. στην Ε.Ο.Ε. κ. Πέτρος Συναδινός.

Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή .

Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας