Σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα του αγώνα Κυπέλλου ΑΧ που έγινε στη Θεσσαλονίκη , 20-21/9/14.

Final-Thessaloniki-Book-Medals

Final-Thessaloniki-Book