Με μεγάλη συμμετοχή διεξήχθη η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας, που έλαβε χώρα σήμερα  31η Μαρτίου 2023 στο Μαρούσι Αττικής.

Στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συμμετείχαν σωματεία από όλη την Ελλάδα, με φυσική αλλά και διαδικτυακή παρουσία.

Το σώμα ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία τον Διοικητικό και τον Οικονομικό απολογισμό. Επιπλέον, εγκρίθηκαν ομόφωνα ο Κανονισμός Δεοντολογίας ,ο Κανονισμός Αγώνων και Πρωταθλημάτων ,ο Κανονισμός Κριτών και ο Κανονισμός Εθνικών Ομάδων και Ανάπτυξης. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε ο Πειθαρχικός Κανονισμός.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της Ε.Ο. Τοξοβολίας, κος Αναστάσιος Χρυσανθόπουλος, ευχαρίστησε τα σωματεία για τη μεγάλη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη στο έργο της Διοίκησης.