Σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα του αγώνα Ανοιχτού Χώρου που διεξάχθηκε στη Θήβα το Σάββατο 7 Μαρτίου και την Κυριακή 8 Μαρτίου 2015.

Α’ Κατηγορία:

Download (PDF, Unknown)

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΡΟΣ

Ολυμπιακό Ανδρών:

Download (PDF, Unknown)

Ολυμπιακό Γυναικών:

Download (PDF, Unknown)

Σύνθετο Ανδρών:

Download (PDF, Unknown)

Σύνθετο Γυναικών:

Download (PDF, Unknown)

Β’ Κατηγορία:

Download (PDF, Unknown)

Αναπτυξιακός:

Download (PDF, Unknown)