Νόμοι (Αντιντόπινγκ κλπ)

Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών 2018 που θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2018

Σας ενημερώνουμε οτι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA), έχει ήδη δημοσιεύσει τον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών 2018 που θα έλθει σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2018. Με το παρόν, σας διαβιβάζουμε τον Κατάλογο (2018 List of Prohibited Substances and Methods) καθώς και τη Σύνοψη των Μεγαλύτερων Τροποποιήσεων και επεξηγηματικών Σημειώσεων (Summary of Major Modification and Explanatory Notes). Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών 2018 που θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2018