ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

Πρόσκληση για Πίτα ΕΦΟΤ.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΦΟΤ σας προσκαλούν στην κοπή της πίτας της Ομοσπονδίας στο Αμφθιιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015.

Δικαιολογητικά για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Τοξοβολίας

Για την διευκόλυνση της συμμετοχής των μαθητών στο 2ο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Τοξοβολίας
παραθέτουμε τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να συμπληρώσουν οι μαθητές και οι κηδεμόνες
τους και να καταθεσουν στα σχολεία.