ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ • Α΄ & Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ • Α΄ & Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε-Ν ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ • Α΄ & Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ Αγρίνιο, Κυριακή 17 Απριλίου 2016