Ένα ακόμη διαδικτυακό σεμινάριο για προπονητές θα λάβει χώρα στις 04/12/2022, με εισηγητή τον Ομοσπονδιακό προπονητή σύνθετου τόξου Α. Παμβουξόγλου.
Το σεμινάριο -που απευθύνεται μόνο σε προπονητές- θα έχει διάρκεια 4 ωρών, με τις κάτωθι ενότητες:
16:00-18:00| Τεχνική στο σύνθετο τόξο Α’ μέρος
18:00-19:00| Εξοπλισμός και είδη τόξων
  • Το σύνθετο σε αρχαρίους αθλητές
  • Αγορά εξοπλισμού και έλεγχος τόξου
  • Η εφαρμογή των παρελκομένων σε ένα τόξο
19:00-20:00| Στρογγυλή τράπεζα
Όσοι προπονητές επιθυμούν να λάβουν μέρος, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας email στο info@archery.org.gr, υπόψη κας Λυκογιάννη.