Διευκρινιστική – Ερμηνευτική Εγκύκλιος επί των άρθρων 5, 14, 22 και 24 του ν. 2527/1999 της ΓΓΑ, που αφορά στις διαδικασίες διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων Ομοσπονδιών και Σωματείων, τις αρχαιρεσίες των οργάνων τους, το δικαίωμα ψήφου και λόγου, το δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτας.

Download (PDF, 170KB)