Ενημερώνουμε τα σωματεία ότι μπορούν να δηλώνουν, τους αθλητές τους για το πρωτάθλημα Barebow, μέσω του Velos και δεν απαιτείτε να αποστέλλουν email.