Η τοξοβολία είναι μια οικογένεια με κοινή αγάπη για τον αθλητισμό και τα ιδανικά του,

Προσπάθεια όλων μας η ανάδειξη της νέας γενιάς της τοξοβολίας, με το βλέμμα στο μέλλον

Αυτό απαιτεί την σύνδεση με την κοινωνία, με τις δυσκολίες και την αγωνία που όλοι ζούμε

Για αυτό εμβολιαζόμαστε και γινόμαστε ένας ακόμη κρίκος στο τοίχος της ανοσίας

Στόχος μας, να πάρουμε την ζωή μας πίσω σύντομα και να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια

Και εμείς στην τοξοβολία, ξέρουμε καλά από στόχους !!!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ