Σας ενημερώνουμε ότι το Κλειστό Προπονητήριο Τοξοβολίας ξεκινάει τη λειτουργία του από τη Δευτέρα 28/11/16 μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2017 (ώρες 16:00-20:00). Η λειτουργία του θα γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας Κλειστού Προπονητηρίου που δημοσιεύτηκε με την εγκύκλιο 2016-13.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας στην προσπάθειά της να υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσπάθειες των σωματείων αλλά και των αθλητών για την ανάπτυξη του αθλήματος αποφάσισε να μην ξεκινήσει την καταβολή του παραβόλου άμεσα αλλά από την 1/1/17. Ευελπιστούμε έτσι, ότι εκτός από τον απαραίτητο χρόνο για την οργάνωση των σωματείων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας εγκυκλίου (αποστολή δηλώσεων, διαχείριση στο A.M.S. κλπ), θα υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας του Προπονητηρίου σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό και καταγραφή των διορθωτικών ενεργειών που, ενδεχόμενα, θα χρειαστεί να γίνουν.

Υπενθυμίζουμε ότι το Κλειστό Προπονητήριο θα λειτουργεί με Υπεύθυνο Προπονητηρίου που είναι επιφορτισμένος να καταγράφει την πλήρη συμμόρφωση των αθλητών με τον Κανονισμό λειτουργίας και τον Κανονισμό Ασφάλειας.