Το προπονητήριο της Ε.Ο.Τ. στο Ο.Α.Κ.Α. θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο 15:00 έως 21:00,
και το Σάββατο από 09:00 έως 15:00.

Το νέο ωράριο θα είναι σε ισχύ από την Δευτέρα 18/07/2022.

Δ.Σ.
Ε.Ο.Τ.