Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας συνεχίζει την προσπάθεια της να προσφέρει την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση στα σωματεία και τους αθλητές της Ελληνικής Τοξοβολίας, διαθέτωντας σε ηλεκτρονική μορφή τις επετηρίδες των παλαιοτέρων ετών (2002-2014). Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων των αγώνων κατά τις χρονολογίες αυτές γινόταν χειρόγραφα και μετά το πέρας των αγώνων γινόταν η εισαγωγή των αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονικό αρχείο. Χάρη στην ευγενική προσπάθεια των Οδυσσέα Αυγίδη και Βίκτωρα Λογγίδη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του 2017, κατέστη δυνατόν να ανακτηθούν τα δεδομένα αυτά και να παραχθούν σε ηλεκτρονική μορφή οι επετηρίδες.

Παρακαλούνται τα σωματεία και οι αθλητές που έχουν στη διάθεσή τους υλικό (αφίσσες, έντυπα, φωτογραφίες κλπ) να το διαθέσουν στην ΕΟΤ για την δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου της Ελληνικής Τοξοβολίας.

Επετηρίδα 2014

Download (PDF, Unknown)

Επετηρίδα 2013

Download (PDF, Unknown)

Επετηρίδα 2012

Download (PDF, Unknown)

Επετηρίδα 2011

Download (PDF, Unknown)

Επετηρίδα 2010

Download (PDF, Unknown)

Επετηρίδα 2009

Download (PDF, Unknown)

Επετηρίδα 2008

Download (PDF, Unknown)

Επετηρίδα 2007

Download (PDF, Unknown)

Επετηρίδα 2006

Download (PDF, Unknown)

Επετηρίδα 2005

Download (PDF, Unknown)

Επετηρίδα 2004

Download (PDF, Unknown)

Επετηρίδα 2003

Download (PDF, Unknown)

Επετηρίδα 2002

Download (PDF, Unknown)