Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30.03.2020) για τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό

[gview file=»https://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2020/04/ΦΕΚ-75-Α΄-2020.pdf»]