Σας ενημερώνουμε για τα οικονομικά στοιχεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας για το χρονικό διάστημα 01/01/16 ως 31/08/16:

[gview file=»http://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2016/09/11a_Δαπάνες_2016.pdf»]

[gview file=»http://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2016/09/11b_ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-31-08-2016-ΕΟΤ.pdf»]

[gview file=»http://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2016/09/11c_Οικονομικός-Απολογισμός-31-08-2016-ΕΟΤ.pdf»]

[gview file=»http://www.archery.org.gr/wp-content/uploads/2016/09/11d_Ταμειακός-Απολογισμός-31-08-2016-ΕΟΤ.pdf»]